We deliver great place experiences.

Invinn är en strategisk och innovativ partner med fokus på att utveckla platser och platsvarumärken tillsammans med kunder som vill göra skillnad.

Vi skapar attraktiva platsupplevelser och platsvarumärken. Platser som drar till sig människor och affärer, för att skapa positiv lönsamhet som leder till möjligheter att skapa fler värdefulla platser tillsammans, för människan och för vår planet.

Utvalda case

Selma stad

Att skapa en plats som är fylld av liv

Asecs

Ompositionering av köpcentrum

Björkris

Strategi, kommunikation & koncept

The place experience agency.

Våra experter kopplar samman trender, research, mänskligt beteende och teknologi för att skapa attraktiva platsupplevelser.

Place Branding

Varumärkesstrategi
Varumärkesidentitet
Digital design
Content production

Placemaking

Digital placemaking
Produkter
Tjänster
Konceptutveckling

Vi är stolta över att ha jobbat med några av de största aktörerna som finns inom platser.