ADD VALUE TO YOUR PLACE

Vi utvecklar upplevelsen av platsen

Välkommen till InPlace. Vi älskar att jobba med platsutveckling med människan i fokus.

Men vad gör vi och varför?
Vårt arbete ger en tydlig riktning och en gemensam målbild som drar till sig människor och ökar värdet på platsen.

Målet är alltid att stärka attraktiviteten, att hitta det unika i varje plats och utifrån detta skapa en strategisk plattform som leder till att målgrupperna tar aktiva beslut i att vilja vara, verka och/eller bo på platsen. Både på kort och lång sikt.

Vad innebär en platsidentitet?
En vanlig missuppfattning är att en platsidentitet eller place branding handlar om bara marknadsföring, men att bygga en platsidentitet handlar om så mycket mer än kommunikation.

Det handlar om att hitta platsens unika styrkor som är särskiljande från liknande valbara platser och utifrån detta skapa en tydlig attraktiv riktning för platsen.

Grunden i identiteten ska sedan genomsyras i platsens produkter, tjänster, miljöer och arkitektur, alltså hur det ser ut, känns och upplevs på platsen. Kommunikationen, det vill säga marknadsföringen, ska bekräfta just detta. Man måste leva identiteten fullt ut.

Vårt arbete bygger på vår beprövade arbetsprocess utifrån människans perspektiv som gett oss erfarenhet i över 30 tidigare platsidentiteter. Vi arbetar med målgrupps- och konkurrensanalyser, framtidsspaningar, workshops, kreativitet och innovation. Vårt arbete bygger också på nära samarbete och dialog med våra kunder och deras samarbetspartners.

Vi ger förslag på ett nytt perspektiv på platsen med andra infallsvinklar. Hur det kan se ut och kännas i framtiden samt att det håller över tid. Vår projektledning efter framtagen strategi och riktning gör att arbetet följer den överenskomna planen med alla samarbetspartners.

Vi säkerställer en tydlig och attraktiv paketering av platsen som gör den enklare att förstå och således även enklare att sälja, ta till sig, känna igen och arbeta med. I tillägg särskiljer den sig från andra liknande valbara platser.

“Every place has a story to tell. Use it to attract people and business.”

Välkommen till oss.

Join us

Vill du jobba hos oss eller är nyfiken på InPlace?

Kontakta Victoria Bergman,
Tel:  0736-91 99 52.

VÅRA CASE

Selma Stad
Att skapa en plats fylld av liv

| Place branding | Platsutveckling | Förändringsarbete | Visuell identitet | Varumärkesstrategi |

Med insikten att trygghet skapas genom liv och rörelse skapade Invinn en tydlig varumärkesstrategi med den gemensamma målbilden ”En plats fylld av liv”. Genom tätt samarbete med centrumledare samt kommunala och privata bolag skapade vi en trygg och lönsam plats för såväl boende, besökare och ägare.

Några fler case

Götaverken, Göteborg

Forsåker, Mölndal

Asecs, Jönköping

Slussen, Stockholm

People – not places

Från raketens runda fönster syns vidsträckta vyer och ljusstarka galaxer, och där – i tyngdlöshet – kan man med nyfikna ögon överblicka okända platsers potential med en holistisk syn. En plats kan till en början te sig abstrakt och finns i praktiken inte, förrän raketen landar och det första steget tas. Först då ser man detaljerna, platsens själ och de unika behoven. Ingen plats är den andra lik.

Men nya platser utforskas inte för sakens skull. People – not places, är astronautens motto.

Med passion som en Lover och med mod som en Hero, gör astronauten långsiktig skillnad i andra människors liv. Astronauten agerar för mänskligheten – Acting for people. Detta är vårt WHY när vi bryter ny mark och navigerar i komplexa situationer för en mer hållbar värld. Och kom ihåg: Det är viktigt att ha kul på vägen och att alltid ha glimten i ögat, precis som alla de tusentals stjärnorna out there.

EVERY PLACE HAS
A STORY TO TELL.