We create great places for people and planet.

We create great places.

Invinn är en strategisk och innovativ partner med fokus på att utveckla platser tillsammans med kunder som vill göra skillnad. ​

Vi skapar attraktiva platser. Platser som drar till sig människor och affärer, för att skapa positiv lönsamhet som leder till möjligheter att skapa fler värdefulla platser tillsammans, för människan och för vår planet.​

Vi gör det genom att arbeta nära våra kunder med analys, research och workshops. Baserat på insikterna skapar vi tydliga och attraktiva platsvarumärken och sätter upp mål för att mäta effekt.

För att få det att hända tar vi fram strategier, guider och har experter nära kund hela vägen för att säkerställa att målen nås. Eller som vi brukar säga: Invinn makes it happen.

Resan startade 2008 och tolv år senare jobbar vi med några av de största stadsutvecklingsprojekten i Sverige och är med i utvecklingen av många av landets mest välkända mötesplatser och köpcentrum. ​ Vi har kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Vi är en del av Vinn och hjälper just nu bl.a. Ikea, Vasakronan, Eurocommercial Properties, Skandia Fastigheter och Polestar.

Position your place

Strategi för platsvarumärken

För att skapa en attraktiv plats med tydlig identitet måste hela organisationen jobba åt samma håll.  Allt som målgruppen kommer i kontakt med måste utstråla samma sak. Vi tror på att konkretisera detta genom att dela in platsens identitet i fyra områden: erbjudande, miljö, kultur och kommunikation.
När alla områden levererar samma tydliga position brukar vi säga att platsen har nått Brandfulness®.

Communicate your project

Projektkommunikatör med ansvar för kommunikationen kring en framtida plats

En roll med helhetsansvar för kommunikation och information mot berörda målgrupper under ett projekts gång. Främsta uppgiften är att vara en länk som underlättar dialog och bygger relationen mellan fastighetsägare eller fastighetsuthyrare, hyresgäst och byggentreprenad. 

Think beyond shopping

Workshop och koncept för retail

Världen förändras och människors beteende och förväntningar utvecklas, ofta drivet av digitalisering, urbanisering och en större medvetenhet. Vi är experter på att skapa mötesplatser som är viktiga för människor. Platser där människor kan träffas, umgås, inspireras och uppleva nya saker, platser där man vill vara.

Digital Placemaking

Digitaliseringen av fastighetsbranschen har hittills fokuserat på att automation och teknik ska bidra till effektivisering och kostnadsbesparingar. Vi ser större potential, där framtidens platser kantas av digitala lösningar. Vi skapar helhetsupplever genom att stärka fysiska platser med upplevelser som utnyttjar digitala möjligheter.