Kontor

Kvarnbergsgatan 2
411 25 Göteborg

info@invinn.seÅSEBERGET

Åseberget är idag ett naturberg med milsvid utsikt över stadsdelarna Komarken och Nordre Älv. Målet är att knyta samman centrum med stadsdelen Ytterby genom att skapa något unikt med stark attraktionskraft.

Uppdragsgivare

Uppdraget

Att ta fram ett koncept för vilken sorts plats man ska skapa och vilken identitet platsen ska ha. 

Utmaningen

Projektet behövde hitta en inriktning och en gemensam målbild för samtliga aktörer och samarbetspartners i de olika faserna. Detta för att förenkla samverkan, öka tydlighet och för att snabbare kunna ta beslut både internt inom projektgruppen och gentemot övriga intressenter, så som exempelvis kommunen och dess politiker. Som ett första arbete behövde man få politiker att inse potentialen av platsen och flytta fram på agendan.

Lösningen

Lösningen blev ett koncept för vilken sorts plats man ska skapa och vilken identitet platsen ska ha. Denna tydliga identitet, eller varumärkesposition, ska stärka projektet genom att det enar berörda aktörer, profilerar projektet utåt, fungerar som riktlinje genom utvecklingsarbetet och håller fokus på framtida bostadsköpare och andra intressenter som ska attraheras till platsen. Ett unikt övergripande mervärde som säkerställer platsens attraktivitet och som klarar förändring men också skapar en nyfikenhet hos de beslutande verksamheterna. I tillägg tog vi fram ett kommunikationskoncept med visuell och verbal identitet, en kommunikationsstrategi och ett mässkoncept. Vi definierade även namnet Åse:berget.

Resultatet

Vi började med att definiera projektet som inte bara ett bostadsprojekt utan ett stadsdelsbyggnadsprojekt. Det tillsammans med en tydlig inrikting och ett välprofilerande koncept har området Åseberget nu fått en gemensam målbild och ett verktyg för de involverade i projektet att ta med sig vidare in i förhandlingar med kommun och samarbetspartners.

Ett första externt arbete i att få människor att få upp ögonen för Åseberget var att delta i Kungälvsmässan 2018. Resultatet blev mässans mest välbesökta monter och pris som bästa monter, artiklar i både GP och Kungälvsposten, stor nyfikenhet och intresse hos Kungälvsborna och numera top-of-mind hos politikerna. 

Från att ha varit ett berg med möjlighet för bostäder har man nu tagit klivet att kunna bli en aktiv plats som sätter Kungälv på kartan och som ger aktörerna möjlighet att komma framåt på agendan i politiken.