Kontor

Kvarnbergsgatan 2
411 25 Göteborg

info@invinn.seBJÖRKRIS

“En stadsdel med livets alla äventyr inom räckhåll.”

Ambitionen med Björkris är att skapa en stadsmiljö som känns både varierad och sammanhållen på samma gång.

Uppdragsgivare

Uppdraget

Visionen var att skapa en plats där enkelhet och närhet ger dig ​frihet att upptäcka äventyret.​

Vårt arbete

Visionen var att skapa en plats där enkelhet och närhet ger dig frihet att upptäcka äventyret.

Utmaningen

I norra Kungsbacka vidareutvecklas den smarta och naturnära stadsdelen Björkris med ytterligare 1000 bostäder, service och lokaler. Visionen är att skapa en plats där enkelhet och närhet ger dig frihet att upptäcka äventyret. Vid framtagning av såväl varumärkesstrategier som kommunikationsstrategier är segmenterings- och målgruppsanalyser en viktig del. I vissa fall utifrån ett demografiskt perspektiv med faktorer som ålder, inkomst etc., men främst utifrån ett preferensperspektiv; Vad för övergripande preferens har det specifika segmentet eller målgruppen som varumärket ska tillgodose? Denna kan identifieras.

Vår metod

Invinn har från tidigt skede, i samverkan med exploatör och planarkitekter, utvecklat platsvarumärket samt ansvarat för löpande implementering, intern och extern kommunikation. I detta arbete genomfördes grundliga segmenterings- och målgruppsanalyser utifrån både demografiska faktorer och preferensperspektiv. Målgrupper inom såväl internt som externt perspektiv identifierades liksom kommunikationsmålgrupper och konsumtionsmålgrupper.
Vi tog fram en komplett varumärkes- och kommunikationsstrategi som stöd för detaljplaneringsprocessen för kund, arkitekter och landskapsarkitekter. En hemsida och sociala kanaler skapades samt idé, utveckling och projektledning av ett helt nytt showroom i området.

Resultatet

Närheten till skogen och naturen samt till staden och kommunikationer utgjorde ett bra underlag för den rekommenderade positionen och framtida visionen. Det har gjort att alla är inblandade kring ett tydligt mål framåt, alla har blivit inspirerade, och på ett tydligt sätt kan man förstå vad som ska skapas. Det har bidragit till en effektivitet och kvalitet i arbetet oavsett roll.

Under hela arbetet fanns vi även med som strategiska rådgivare utifrån identitetsperspektivet och stöttade och vägledde under uppbyggnationen samt ansvarade för kommunikationen kring Björkris.