Kontor

Kvarnbergsgatan 2
411 25 Göteborg

info@invinn.seFRAMTIDENS BACKAPLAN

“Är det någonstans i Göteborg man kan förvänta sig att framtiden får ta plats så är det här. Det som görs här görs alltid med mod och kraft. Här finns dragningskraften sida vid sida om genomslagskraften. Det vi gör märks. Och vi har handlingskraften att genomföra det många bara drömmer om. Att vara en del av denna plats är att vara en del av framtiden.”

Beskrivning av Framtidens Backaplans löfte: “Den kraftfulla staden”.

Uppdragsgivare

Uppdraget

Invinn fick förtroendet att arbeta med identitetsutveckling för projektet Backaplan då fastighetsägare och Göteborgs stad önskade en gemensam grund att utgå från och en tydlig strategi att arbeta efter.

Utmaningen

Backaplan var – och är – idag en plats med ganska spretiga och negativa associationer med slitna allmänna ytor och otydlig områdesdefiniering. Samtidigt är det en välkänd handelsplats och ett viktigt nav i att koppla samman Hisingen med övriga delar av Göteborg. I samband med att Skandia tillträdde fastigheterna i februari 2016 startades arbetet med den långsiktiga förädlingen av området och processen att förändra människors uppfattning och upplevelse av platsen. 

Skandia vill med utvecklingen av området göra en betydande skillnad och ambitionen är att bygga en ny mötesplats och träffpunkt på Hisingen. Tillsammans med byggherrarna Platzer, Balder och Riksbyggen vill man genom den framtida identiteten och konceptet tillvarata de styrkor som området har i form av sitt läge, sin historia, utvecklingen i området, pågående planer, etc. och samtidigt möta framtida behov och önskemål i en föränderlig värd.

Vår metod

I februari 2016 startades arbetet med att göra Backaplan till Göteborgs norra centrum. En stor del i arbetet bestod i att se över Backaplans samtliga målgrupper, såväl potentiella som existerande, interna som externa. Därefter såg vi vad respektive målgrupp värdesätter och vilken effekt vill vi ha hos respektive grupp. Varje målgrupp har sitt behov av information och Invinn analyserade alla målgrupper, definierade budskap för respektive grupp, och gav området som tidigare varit negativt associerat en ny identitet grundat på sitt läge. Arbetet fortsatte sedan med framtagning av projektnamn, kommunikationskoncept, visuell och verbal identitet för förändrings-kommunikationen, dvs kommunikationen från idag fram till att projektet är en ny, färdig stadsdel. 

”Den kraftfulla staden”, ska med sin varumärkes- och kommunikationsstrategi skapa en positiv attityd till nuvarande och framtidens Backaplan.

Konceptet säkerställer även enhetlig kommunikation, att man kommunikativt kan hantera ombyggnationens utmaningar, optimering av både hyresgäst och besökares platsupplevelse, samt ligger till grund för utvecklingen av framtidensbackaplan.se.

Resultatet

Genom varumärkesstrategin och kommunikationskonceptet har gruppen av byggherrar tillsammans med Göteborgs Stad fått verktyg för att konsekvent och tydligt arbeta mot det varumärke och den uppfattning vi vill skapa och ge målgrupperna. För att ytterligare skapa effekt och resultat i arbetet hade Invinn en Platsvarumärkesansvarig i arbetet och som är delaktig i hela byggherregruppens arbete. Inte bara i kommunikationen utan även i gestaltning och erbjudandet på plats, nu och i framtiden.

19 maj 2022 skedde startskottet. 

Vi ser fram emot att arbeta vidare tillsammans med byggherregruppen och Göteborgs stad.