Kontor

Kvarnbergsgatan 2
411 25 Göteborg

info@invinn.seGÖTAVERKEN

Under våren 2021 fick Invinn uppdraget att för Atrium Ljungberg ta fram position, varumärkesplattform och visuell identitet för Götaverken i Göteborg.

Uppdragsgivare

Atrium Ljungberg, ett av Sveriges största fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter.

Våra tjänster

Workshops, analys, varumärkesarbete, namn och visuell identitet.

Om kunden och uppdraget

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Deras fokus ligger på att utveckla attraktiva stadsmiljöer där kontor, bostäder och handel blandas med kultur, service och utbildning. De lägger mycket arbete på att skapa platser där människor trivs, känner trygghet och inspiration.

Då Atrium Ljungberg har förvärvat flera fastigheter kring det gamla varvsområdet på Lindholmen utvecklar de nu denna historiska del av Göteborg till en levande och attraktiv stadsdel för människor att bo, leva och verka i, även efter kontorstid. Under våren 2021 fick Invinn uppdraget att ta fram en tydlig position, varumärkesplattform samt visuell identitet för området.

Vår metod

För att kunna skapa en stark och tydlig identitet inledde vi arbetet med en analys av omvärld och nuläge. Med hjälp av workshops och intervjuer med målgruppen fick vi flera insikter som sammantaget hjälpte oss att ringa in platsens unika egenskaper.  

Resultatet

Utifrån dessa insikter levererade vi en varumärkesplattform med platsens själ och historia i fokus. Genom att kombinera platsens historia med den innovationskraft och utveckling som redan fanns, skapade vi ett innehåll som ger området en stark identitet, där skaparanda och handlingskraft utgör grunden. 

Detta utgjorde strategin och utifrån den satte vi namn och visuell identitet med tillhörande appliceringsexempel samt ombyggnadskommunikation för platsen.

Genom att mixa element från dåtid, nutid och framtid tydliggörs den kunskap och kreativitet som genomsyrar platsen. Den färgstarka miljön har inspirerat till den visuella utformningen, där innovationskraft läggs i lager på lager. En omvandling som kan liknas vid en renässans för området – pånyttfödelse – då, nu och i framtiden. 

Konceptet följer med tidens utveckling, då fler lager adderas och stadsdelen Götaverken växer fram. 

Nu ser vi fram emot att ta Götaverken till nästa steg!