Kontor

Kvarnbergsgatan 2
411 25 Göteborg

info@invinn.seMASTHUGGSKAJEN

Vision och kommunikation för en kontrastrik stadsdel.
Området mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen är en tillåtande plats som alltid har haft själen nära världen. Med puls och kulturell dynamik fortsätter området att vara en stimulerande plats med internationella intryck som binder ihop staden. 

Uppdragsgivare

Uppdraget

Ett hållbart stadsutvecklingsmärke och kommunikationskoncept. 

Vårt arbete

Invinn levererade bland annat en grund för platsvarumärkesstrategi, en budskapsplattform, kommunikationsstrategi och löpande kommunikation & kommunikationsenheter. 

Utmaningen

2 maj 2019 togs det första spadtaget för stadsutvecklingsprojektet Masthuggskajen i Göteborg. Invinn kom in i ett tidigt skede då konsortiet såg ett behov att skapa en tydlig identitet för att senare ta ut det i kommunikation kring den nya stadsdelen och byggprocessen.

Vår metod

Invinn levererade en kommunikationsplan, kommunikationsplattform inklusive budskapsplattform samt löpande konsortiegemensam kommunikation kring utvecklingen av den nya stadsdelen, med det långsiktiga målet att öka kännedomen, kunskapen och attityden till området. Med hänsyn tagen till platsens historia och kulturella själ skapade Invinn en budskapsplattform som bygger på kontrasterna mellan gammalt och nytt, stort och småskaligt av affärer, gatuliv och möten. Arbetet inleddes med omfattande målgruppsanalys och i leveransen ingick också visuell och verbal tonalitet, kommunikationsenheter, kommunikations-kit för event, content (text, bild, video) i sociala kanaler och kartläggning och uppdatering av webbplats.

Resultatet

Stadsutvecklingsprojektet vann första pris inom kategorin “Årets Citylab-projekt” 2020. Tävlingen Sweden Green Building Awards prisar årligen personer och projekt inom den svenska samhällsbyggnadssektorn.