Kontor

Kvarnbergsgatan 2
411 25 Göteborg

info@invinn.seSKRAPAN

Vasakronan äger och förvaltar gallerian Skrapan belägen mitt på söder i den kända Stockholmsbyggnaden med samma namn. Gallerian innehåller ca 9000 kvm handel fördelat på butiker, restauranger, caféer och service. 

Uppdragsgivare

Uppdraget

Definiera en varumärkesposition för gallerian samt att skapa ett tydligt och genomtänkt erbjudande för att attrahera rätt målgrupp.

Utmaningen

Vasakronan ville fortsätta att utveckla Skrapan och skapa en ännu bättre handelsplats. De hade ett fåtal starka aktörer i gallerian, men erbjudandet ansågs till viss del spretigt och man saknade en tydlig position.

Vår metod

Invinn tog fram en framtida position/målbild som gav möjligheter och förutsättningar för ett fortsatt arbete. Gestaltning av de möjligheter och den potential som finns för Skrapan och därmed varumärket och platsens identitet.

Utifrån varumärkespositionen tog Invinn sedan fram en guide för erbjudande innehållandes en strategi kring erbjudandets utformning och inriktning på aktörer – en konkret rekommendation och underlag för handlingsplan för utvecklingen av gallerian. Även ett koncept för den fysiska miljön togs fram och visualiserades i en guide med visionsbilder.

Resultatet

Arbetet resulterade i varumärkespositionen ”Frizon”. I en byggnad som på utsidan är brutal och hård finns något helt annat. Det här är inte som en vanlig galleria, det här är en frizon – en intensiv mötesplats fylld av upplevelser. Här inne finns gemensamma arbetsplatser, öppna scener, dygnet runt-gym och popup-butiker i en omgivning som är tillgänglig, interaktiv och överraskande. Här inne finns en strävan uppåt. Mot högre höjder.