Kontor

Kvarnbergsgatan 2
411 25 Göteborg

info@invinn.seSLAKTHUSET GAMLESTADEN

Slakthusområdet, som ligger mellan Marieholmsleden och Gamlestaden, tog form i början av 1900−talet, när kommunen ville förbättra de hygieniska förhållandena vid slakt och hantering av kött. Slakteriverksamheten varade fram till 1960-talet och sedan dess har andra verksamheter flyttat in, många av dem har haft en tydlig koppling till livsmedels-hantering och processande av köttprodukter.

Uppdragsgivare

Higab via Göteborgslokaler.

Uppdraget

Higab kommer att utveckla Slakthuset till en ny attraktiv mötesplats i Göteborg. I takt med att närområdet utvecklas behöver Slakthusområdet positionerna sig för att bli integrerad och levande del av ett växande Göteborg.

Vårt arbete

Utveckla en tydlig och attraktiv identitet som effektivt positionerar platsen gentemot andra valbara platser.  Slakthusområdet med sin kulturhistoriska miljö, har ett unikt läge i det framväxande Gamlestaden och en stark karaktär och identitet och hur kan det hanteras i spelet mellan bevarande och nytt.

Vår metod

En varumärkesstrategi för att skapa en destination som med förankring i den historiska miljön utvecklas till en experimentell testarena för mat- kultur- och en scen för musik, konst och kultur. Platsidentitet ”Rufft och experimentellt med industrihistorisk karaktär” och utarbetning av strategi och programmering av platsens innehåll (miljö, utbud, beteende) för Slakthusområdet.

Att skapa en stadsdel med en egen identitet som bygger på områdets DNA – mat och matproduktion.

Resultatet

I leveransen ingick en konkretiserad och utarbetad platsvarumärkes-strategi en plats för experimentlusta och kreativitet med rötterna i Göteborgs mathistoria.

Vägledning och verktyg för samtliga aktörer som är involverade i utvecklingen av Slakthusområdet som ligger till grund för val av hyresgästmix, gestaltning, kommunikation och bemötande. Målsättningen är en plats för experimentlusta och kreativitet med platsens DNA i fokus – mat och matproduktion. Småskalig produktion av mat, dryck och design, restauranger och kultur. Ett möte mellan gammalt och nytt, återblick och nytänkande. En självklar destination för göteborgare och besökare. Något som inte finns i Göteborg idag, men där platsens själ finns kvar.