Meny

Kontor

Kvarnbergsgatan 2
411 25 Göteborg

info@invinn.seSLAKTHUSET GAMLESTADEN

Slakthusområdet, som ligger mellan Marieholmsleden och Gamlestaden, tog form i början av 1900−talet när kommunen ville förbättra de hygieniska förhållandena vid slakt och hantering av kött. Slakteriverksamheten varade fram till 1960-talet och sedan dess har andra verksamheter flyttat in, som många haft en tydlig koppling till livsmedels-hantering och processande av köttprodukter.

Uppdragsgivare

Higab via Göteborgslokaler.

Uppdraget

Higab kommer att utveckla Slakthuset till en ny attraktiv mötesplats i Göteborg. I takt med att närområdet utvecklas behöver Slakthusområdet en tydlig place branding för att bli en integrerad och levande del av ett växande Göteborg.

Utmaningen

Utveckla en tydlig och attraktiv place branding som effektivt positionerar platsen gentemot andra valbara platser. Slakthusområdet med sin kulturhistoriska miljö, har ett unikt läge i det framväxande Gamlestaden och en stark karaktär och identitet. Hur kan detta hanteras i spelet mellan bevarande och nytt?

Vår metod

För att skapa en stadsdel med en egen identitet som bygger på områdets DNA – mat och matproduktion, arbetade Invinn fram en varumärkesstrategi med platsidentiteten ”Rufft och experimentellt med industrihistorisk karaktär”. Fokus låg på att skapa en destination som med förankring i den historiska miljön kan utvecklas till en experimentell testarena för mat- kultur- och scen för musik, konst och kultur.

I arbetet ingick även placemaking i form av utarbetning av strategi, och programmering av platsens innehåll (miljö, utbud, beteende).

Resultatet

Leveransen har gett vägledning och verktyg för samtliga aktörer som är involverade i utvecklingen av Slakthusområdet, och ligger till grund för val av hyresgästmix, gestaltning, kommunikation och bemötande. 

Flera kreativa entreprenörer har redan etablerat sig i området och målet är att skapa en självklar destination för göteborgare och besökare. Något som inte finns i Göteborg idag, men där platsens själ finns kvar.