Kontor

Kvarnbergsgatan 2
411 25 Göteborg

info@invinn.se

SÖDERGATAN

Södergatan sträcker sig mellan Stortorget och Gustav Adolfs torg och är Malmös första gågata.

Uppdragsgivare

Uppdraget

Ett identitetsarbete och stråkstrategi för Södergatan i centrala Malmö. Syftet med arbetet är att utveckla ett stråk med en tydlig och attraktiv identitet. 

Utmaningen

En tidigare livfull gata som på senare tid börjar tappa hyresgäster och många lokaler står tomma. En shoppinggata med ett något spretigt utbud, men ändå några guldkorn som fortfarande drar besökare. Men med en historia som det självklara shoppingstråket kantad av vacker arkitektur, finns goda möjligheter att hitta en unik position och återigen bli ett självklart stråk i centrala Malmö.

Vår metod

Invinn tog fram en position och stråkstrategi för Södergatan på uppdrag av Vasakronan. Strategin fungerar som vägledning och verktyg för samtliga aktörer som är involverade i utvecklingen av platsen och ligga till grund vid val av hyresgästmix, gestaltning, kommunikation och bemötande. 

Genom att se över den fysiska miljön, skapa sittplatser och gröna oaser, installera en enhetlig belysning samt ett ge Södergatan en enhetlig kommunikation och identitet kan Södergatan inta positionen som den paradgata som inte finns i Malmö idag och bli en självklar mötesplats för turister och de som bor och jobbar i regionen.

Resultatet

Invinn levererade en rekommenderad position och positionerings-beskrivning för platsen. Visualisering och rekommendationer för platsens fyra dimensioner, Erbjudande, Miljö, Beteende, Kommunikation. Arbetet med att implementera kommunikationen på gatan har precis kommit igång.