Kontor

Kvarnbergsgatan 2
411 25 Göteborg

info@invinn.seSÖDRA FÖRSTADSGATAN

Vasakronan har ett stort fastighetsbestånd på handelsstråket Södra Förstadsgatan. Stråket ligger mitt i centrala Malmö och sträcker sig från gallerian Triangeln ner till Södertull. 

Uppdragsgivare

Uppdraget

Invinn har tillsammans med Vasakronan arbetat ut och enats om en målbild och position för stråket. 

Utmaningen

Malmö, som stad, är en mycket stark handelsdestination och konkurrensen är stor. Gatan och dess aktörer har inte varit opåverkade av konkurrenssituation och man har de senaste åren kämpat med utvecklingen av stråket, bristande miljö, otydlig kommunikation, vakanser och i viss mån lite dåligt rykte. Södra Förstadsgatan känns idag splittrad, även om den troligen är tillräckligt stor för att ha en bra spridning på butiksmixen, så saknas vissa köpstarka grupper. 

Vår metod

Invinn har tillsammans med Vasakronan tagit fram en varumärkesstrategi och ny position. Södra Förstadsgatan har potential att ta position som Malmös idylliska stadsgata med ett erbjudande, en miljö, en kommunikation och ett servicebeteende som är genuint, mysigt och inspirerande.

Arbetet syftar även till att skapa engagemang och stolthet hos fastighetsägare, butiksägare och anställda samt att de kan enas om gemensamma riktlinjer för service och beteende. 

Resultatet

Södra Förstadsgatan är en omtyckt plats med stor potential att få besökare att spendera tid och Vasakronan har kommit långt i att implementera varumärket och positionen “Idyllisk stadsgata” och man börjar komma till rätta med vakanser.