Communicate your project

Communicate your project

En roll med helhetsansvar för kommunikation och information mot berörda målgrupper under ett projekts gång. Främsta uppgiften är att vara en länk som underlättar dialog och bygger relationen mellan fastighetsägare eller fastighetsuthyrare, hyresgäst och byggentreprenad.

Projektkommunikatör med ansvar för kommunikationen kring en framtida plats

Rollen säkerställer med hög närvaro att gällande strategier och planer för platsens övergripande kommunikation implementeras och efterlevs.  Rollen ansvarar också för kontakterna mellan de olika aktörernas reklam- och eventbyråer, inredare, tryckerier, montörer och andra leverantörer som kan påverka platsens övergripande varumärke, samt säkerställer platsens attraktivitet även under ombyggnation.

Contact

Projektkommunikatörens mål är att effektivisera arbetsflödet, förbättra processer och rutiner som påverkar projektet, bibehålla och öka beställarens attraktivitet och bidra till ett attraktivt platsvarumärke.

Våra projektkommunikatörer har erfarenhet av att arbeta med frågor rörande varumärke, kommunikation och hållbarhet med specialområden inom bostäder, kontor, handel och destination.