Digital placemaking

Digital Placemaking

Man kan inte längre utveckla en fysisk plats utan att tänka på den digitala. Samtidigt kan vi inte skapa fler digitala tjänster som separerar oss. Vi lever i hybridernas tid och vill väcka våra torg, kvarter och mötesplatser till liv genom att förena det fysiska med det digitala. När dessa två dimensioner möts skapas maximal synergi.

Vad är Digital Placemaking?
Digital Placemaking är ett paketerbjudande som bygger på välbeprövade principer för att skapa en plats fylld med liv, handelskraft och stark identitet. Digital Placemaking utforskar hybrida platser och utvecklar lösningar för att besökare, boende och företag ska kunna tillföra värde on site och online. Tillsammans integrerar vi platsens digitala och fysiska erbjudande till en helhetslösning som tillgodoser dagens och framtidens behov.

Föreläsning/Utbildning
Inspirationsföreläsning och utbildning som lyfter ämnet Digital Placemaking.

Få en förståelse och se möjligheterna med hur Digital Placemaking kan vara ett stöd för att stärka platsen och verksamheten.

Leverans: Få insikt i vilka möjligheter som finns för att stärka er plats och förslag på mest lämpliga paket.

Paket 1 – Understand!
Vi börjar med att förstå platsens förutsättningar – digitalt och fysiskt. Vi sätter användarnas olika behov i fokus och definierar vilka möjligheter vi har för att skapa hybrida platser utifrån de insikter vi nått. 

Leverans: Ökad förståelse för möjligheten till värdeökande aktiviteter.

Paket 2 – Explore!
Kreativteten släpps fri och vi utforskar de idéer som kan genereras utifrån de möjligheter som platsen bidrar med. Målet är att integrera de digitala med de fysiska elementen.

Leverans: Koncept till potentiellt värdeökande aktiviteter

Paket 3 – Materialize!
Vi förverkligar era idéer genom att iterativt utveckla och testa bärkraftigheten mot slutkund. Vi säkerställer att vi materialiserar visionen av platsen.

Leverans: Utveckling av nya aktiviteter, ex. produkter, tjänster eller processer

Kontakt och mer information
Afra Noubarzadeh, Digital Concept Developer
afra.noubarzadeh@invinn.se
+46 738 79 39 69