VÅRA ERBJUDANDEN INOM PLATSUTVECKLING

Place & property branding + Strategic development = Place experience

För att skapa en destination, en plats där människor vill vara på, besöka och återkomma, behövs en tydlig riktning. En gemensam målbild i människors medvetna som gör att man blir vald.

Place & property branding

Identifiera platsen

Strategisk positionering av er plats i framtiden utifrån den förväntan ni vill skapa.

 • Vi tar fram ett tydligt varför
 • Det ger en tydlig målbild
 • Bidrar till syftet med platsen
 • Vi börjar preferensstyrt

Strategic development

Utveckling av platsen

Vi kan som projektledare och affärsutvecklare hjälpa er med det innehåll som skapar synergier utifrån målbilden och identiteten.

 • Hur ni kan skapa platsen
 • Vad ni kan fylla platsen med
  – innehåll och erbjudande

Place & property experience

Användning och upplevelse av platsen

Tillsammans skapas en upplevelse.  En plats där människor vill vara på, besöka och återkomma till. 

 

 • Målet
 • Platsens uppgift
 • Helhetsupplevelsen
 • Skräddarsytt för just din plats

ADD VALUE TO YOUR PLACE