PLATSUTVECKLING MED FOKUS PÅ MÄNNISKORNA

OM OSS

Kontakta oss

Tänk vad tiden går. Invinn har passerat 14 år och under merparten av dessa år har vi arbetat med platsutveckling. De senaste åren med fokus på bara detta. 

Vi är så glada och tacksamma för alla roliga kunder och projekt som vi har fått arbeta med genom åren. Med vår grund inom varumärkesutveckling, men med ny ledning och nya medarbetare fortsätter vi vår resa och väljer att fokusera fullt ut på det vi är bäst på – platsutveckling.

Vilka är vi?

Invinn är ett medarbetarägt bolag där vi alla brinner för långsiktig platsutveckling med människan i fokus.

Vad gör vi?

Vi bidrar med strategier och affärsutveckling som ska skapa destinationer och platser där människor vill vara och återkomma till. För det behövs en tydlig riktning. En gemensam målbild i människors medvetna som gör att man blir vald.

Denna målbild ska förenkla samverkan, öka tydlighet och ge möjlighet för snabbare beslut internt inom projekt- och styrgrupper och med alla övriga intressenter och samarbetspartners. 

Varför gör vi det?

Vår devis är att en plats är inte en plats, om inte människor trivs och vill vara där. Deras närvaro är facit på vad platsen är och blir.

ADD VALUE TO YOUR PLACE

kunder