Kontor

Kvarnbergsgatan 2
411 25 Göteborg

info@invinn.sePLACE BRANDING

”Every place has a story to tell. Use it to attract people and business”

Vad är place branding?

Place branding, eller platsvarumärke om man så vill, är människors uppfattning av en plats och det som associeras till platsen. Människor skapar mentala associationer inom många områden och på olika nivåer så en plats ”får” ett varumärke – en identitet – vare sig du har deltagit i processen att skapa det eller ej. Att jobba med place branding innebär alltså att ta kontroll över identiteten som är önskvärd för platsen och dess användare. En identitet som gör att man blir vald över andra likvärdiga platser.

Place Branding

Hur kan man jobba med place branding?

Det handlar om människorna på plats. Alla människor är olika och har olika behov. Alla är inte intresserade av samma plats med dess erbjudanden, produkter och budskap. Man bör vid place branding ta hänsyn till den redan existerande känslan på platsen med lokalbefolkningen och samhällsaktörerna samtidigt som man bör involvera offentliga och privata aktörer. På så sätt får man engagemang från civilsamhället och den allmänna opinionen. Detta är särskilt viktigt att ta hänsyn till när flera samarbetspartners ska enas om utveckling av en och samma plats. Det bör inte vara en enskild persons storslagna planer, utan allas samlade uppfattning.

För att bli vald i konkurrens med andra behöver människor uppleva det som erbjuds som relevant och anpassat för deras behov och individuella förutsättningar. Vid place branding identifieras en minsta gemensam övergripande drivkraft.

 Vad gör vi då?

  • Nulägesanalys
  • Målgruppsanalys
  • Identifiera positionen
  • Platsvarumärkesstrategi
  • Visuell identitet och design
  • Guider för hur identiteten kan uppfattas i verkligheten
  • Konceptualisering
Serneke
Serneke