Make your place stand out.

Att skapa en stark vision och uttryck för bra platser.

Place branding är varumärkesutveckling av en plats.

Vad räknas som en plats? Jo, det är alla miljöer där människor bor, lever, vistas och hänger. Kontoret, gatan, bostadshuset, staden, gymmet, restaurangen och så vidare. Varumärkesutveckling är helt enkelt att jobba sig fram mot en önskad position som stämmer överens med det man vill leverera.

När hela varumärket stämmer överens och kommunicerar mot samma mål, så kallar vi det Brandfulness.

.

Place branding.

Så här gör vi för att skapa en identitet.

01. Nuläget – att enas om utgångsläget

I nulägesanalysen skapar vi tillsammans med er en gemensam bild över var ni befinner er idag, hur potentialen ser ut, vilka förutsättningar som råder och vad ni har för målsättning med både projektet och varumärkesarbetet.

02. Positionsarbete – att definiera vägen framåt

Med avstamp i nulägesarbetet tas nästa steg i processen där Invinn utvecklar idéer och tankar kring platsen och dess möjliga position. Syftet är att tillsammans med er enas om en möjlig framtida riktning för platsens position och identitet. Den testas också i de fyra dimensionerna ovan.

03. Målgruppsdefinition – vem ska vi prata med

Vi börjar med att specificera önskade målgrupper utifrån demografi och geografi. När detta är gjort gör vi ytterligare en preferenssegmentering utifrån den önskade positionen. Här identifierar vi en minsta gemensam övergripande drivkraft bland den geografiska och demografiska målgruppen. Preferensen som utgår från positionen är emotionellt baserad, behovsstyrd och helt oberoende ålder, kön och geografi. Ett verktyg för att öka kunskapen om och samsynen kring vem som är vår framtida kund, både internt och externt hos andra delaktiga aktörer.

04. Varumärkesstrategi – vi samlar era känslor

Syftet med att ta fram en komplett varumärkesstrategi är att säkerställa att allt som görs och kommuniceras håller ihop och drar åt samma håll. Varumärkesstrategin blir den övergripande plan som guidar framåt och i rätt riktning i för att bygga ett tydligt, starkt och attraktivt varumärke. Varumärkesstrategin samlar den sammantagna känsla som ska förmedlas och upplevas för att platsen ska attrahera och vara konkurrenskraftig.

05. Golden Circle – Varumärket i korthet

Om ni vill provtrycka ert varumärke så kan ni göra hela varumärkesresan något komprimerad. Vi levererar då en Golden Circle med ert Why, How och What. Vi kommer även leverera position, löfte och hisspitch samt en kortare säljande företagstext.

05. Road maps – hur kör ni vidare? Vi visar vägen.

  • Miljö – hur vi vill att platsen ska se ut och upplevas i den fysiska miljön
  • Erbjudande – hur vi väljer inriktning på det platsen ska innehålla och erbjuda i form av produkter, tjänster och utbud
  • Beteende – hur vi får alla som verkar på platsen att förstärka identiteten
  • Kommunikation – strategi inför lansering och framåt

Vår kapacitet och kompetens för att få ert platsvarumärke att hända.

Strategi

Research
Kommunikationsstrategi
Varumärkespositionering
Innehållsstrategi
Social mediestrategi
Golden Circle
Projektledning

Design

Visuell identitet
Tonalitet
Typografi
Bildmanér
Fotografi
Videografi
Art direction