Make your place stand out.

Att skapa en stark vision och uttryck för bra platser.

För att skapa bra platsupplevelser behövs en tydlig identitet och strategi. Vi på Invinn är experter på varumärkesstrategi, varumärkesdesign och kommunikation.

Position your place.

Vår process för att skapa ett starkt platsvarumärke för dig.

01. Understand

Skapa en gemensam bild över nuläge, potential, förutsättningar och målsättningen med både projektet och utvecklingen av ett platsvarumärke.

02. Define

Skapa en tydlighet kring målen med platsen. Här involveras alla aktörer med syfte att förstå vikten av en tydlig position, ena alla involverade aktörer och skapa samsyn för det fortsatta arbetet med att utveckla platsen. Här skapas idéer som ligger till grund för positionen.

03. Explore

Arbeta fram en tydlig position som är unik, attraktiv, tydlig och nåbar. Utifrån sammanställningen av workshop utvecklar Invinn idéer och tankar kring platsens position. Arbetet kan ske i samarbete med nyckelpersoner och aktiva i projektet.

04. Position

Utifrån positionen konkretisera och strukturera det som ska uppnås. En plan som guidar i rätt riktning för att skapa en attraktiv plats.

Place Branding

Vår kapacitet och kompetens för att skapa ert platsvarumärke.

Strategi

Research
Kommunikationsstrategi
Varumärkespositionering
Content strategi
Strategi för sociala medier
Golden Circle
Projektledning

Design

Visuell identitet
Tonalitet
Typografi
Bildmanér
Fotografi
Videografi
Art direction