Kontor

Kvarnbergsgatan 2
411 25 Göteborg

info@invinn.sePLACE MAKING

”It’s in between the buildings magic happens.”

Vad är placemaking?

Placemaking för oss är att ta platsens identitet ut i verkligheten. För identiteten händer inte av sig själv. Man måste jobba med den. Platsbyggande är aldrig ”färdigt”. Fokus är hållbar långsiktig utveckling men även små löpande inslag är att rekommendera. Mindre ändringar kan göras för att förbättra platsens användbarhet för människorna som platsen är till för men också för samhällets utveckling i stort.

Place Making
People & Places

Hur kan man jobba med placemaking?

Med avstamp i strategin tittar vi på platsens alla dimensioner. Vi tittar på hur vi kan förverkliga platsens ”why” i såväl miljön, tjänster, beteende och platskommunikation.

Placemaking är ett långsiktigt arbete som aldrig är klart, eftersom värderingar och omvärlden förändras hela tiden. Men processen är densamma – vi utgår alltid från platsens ”why” och med människor som platsen är till för och sen skapar hur-et. Det är det som är placemaking – hur vi gör det. Här pratar vi inte bara utan levererar på det vi sagt. Arbetet ser dock lite olika ut beroende på vilka olika förutsättningar och mål som finns. 

Vad gör vi exempelvis då?

  • Erbjuder projektgrupper för löpande arbete med placemaking tillsammans med ex fastighetsägare
  • Projekt/- och processledning
  • Resurskonsulting
  • Plats-/förändringskommunikation
  • Projektledning av kommunikation på plats (skyltning, vepor etc)
  • Strategiskt och kreativt bollplank inom placemaking fyra områden: beteende, erbjudande/tjänster, miljö och kommunikation
  • Platsutvecklingsspecialist i projektgrupper och styrgrupper
Place Making
Place Making
Place Making