STRATEGIC DEVELOPMENT

”It’s in between the buildings magic happens.”

Vad gör vi?

För att skapa samsyn för alla berörda parter under processen, om platsens Why, projektleder vi för att hålla ihop koncept och innehåll hela vägen. Vi tittar på en roadmap om hur och när olika nedslag ska göras för att effektivisera utvecklingsprocessen och kan på så sätt utveckla erbjudande, affärsmodeller och införsäljning. Detta görs såklart i nära dialog och samarbete med uppdragsgivaren.

Ex. på nedslag i utvecklingsfasen:

 • Nuläges/marknadsanalys
 • Utredningar
 • Storytelling & paketering
 • Kommersiell bedömning/bottenvåningskoncept
 • Projektledning för skapande av styrdokument
 • Projektplan för investeringsbeslut
 • Programhandling
 • Affärsmodeller/erbjudande
 • Etableringsstrategi
 • Lansering/event
 • Löpande kommunikation
Invinn

Vad är en plats?

Svaret på frågan är inte helt lätt att koka ner, eftersom synen på vad en plats är, beror på vem du frågar. En person skulle kanske svara att det är ett hus eller ett torg, medan en annan person kanske beskriver det som någonting som under tid samlar upplevelser. Vi kan alltså förhålla oss till en plats på många olika sätt.

En plats består av en fysisk del som är konkret, synlig och mätbar, men också av immateriella värden, såsom relationer människor emellan och upplevelser av platsen. 

  Vad är placemaking?

  Placemaking är en process för platsutveckling, som är baserad på ett dynamiskt samskapande mellan olika aktörer och grupper, som är kopplade till platsen. Samarbetet kan till exempel inkludera arkitekter, byggaktörer och människor som bor, arbetar och vistas på en plats.

  Platsutveckling utgår både från platsens fysiska utformning och unika förutsättningar, men också utifrån människors användning och upplevelse av den. Med denna kunskap kan man gemensamt implementera visionen för platsen. Det inkluderande samskapandet omvandlar framtida användare till medskapare.

  För att bli framgångsrik kräver denna process ledarskap och handling på alla nivåer. Ledaren behöver inte ha alla svar, men behöver däremot ge utrymme för kreativitet och samarbete, som i sin tur kan öka engagemanget och känslan för platsen.

   Place Making

   En levande plats

   Behöver du hjälp att vidareutveckla din plats och hålla ihop alla samarbetspartners mot samma mål?

   Kontakta Pernilla Andersson,
   Tel: 0731-52 69 29.

   Place Making
   Place Making