We create great places.

Att stärka platsupplevelsen med produkter, tjänster och konceptutveckling.

Placemaking utforskar hybrida platser och utvecklar lösningar för att besökare, boende och företag ska kunna tillföra värde on site och online. Tillsammans skapar vi helhetslösningar som höjer platsupplevelsen.

Create a great place experience.

Vår process bygger på Design Thinking och principerna för Placemaking för att skapa den bästa platsupplevelsen.

01. Understand

Vi börjar med att förstå platsens förutsättningar – digitalt och fysiskt. Vi sätter användarnas olika behov i fokus och definierar vilka möjligheter vi har för att skapa hybrida platser utifrån de insikter vi nått

02. Define

Kreativteten släpps fri och vi utforskar de idéer som kan genereras utifrån de möjligheter som platsen bidrar med. Målet är att integrera de digitala med de fysiska elementen.

03. Materialize

Vi förverkligar era idéer genom att iterativt utveckla och testa bärkraftigheten mot slutkund. Vi säkerställer att vi materialiserar visionen av platsen.

Placemaking

Vår kapacitet och kompetens för att skapa grymma platsupplevelser.

User Experience

User research
Problemdefinition
Content creation
Personautveckling
Prototypning
UI design

Konceptutveckling

Workshop-facilitering
Design Thinking
Idégenerering
Kreativa processer