The Invinn way

The Invinn way.

Vi jobbar alltid utifrån en helhetssyn. För att skapa en attraktiv plats med tydlig identitet måste hela organisationen jobba åt samma håll. Allt som målgruppen kommer i kontakt med måste utstråla samma sak. Vi tror på att konkretisera detta genom att dela in platsens identitet i fyra områden: erbjudande, miljö, kultur och kommunikation.

När alla områden levererar samma tydliga position brukar vi säga att platsen har nått Brandfulness®

För att nå en position behöver man en strategi. Invinns strategi för varumärken bygger på sex olika delar.

VISIONEN
Visionen är vår övergripande ledstjärna och ständiga strävan. Den ska vara kittlande, styrande och sporrande men samtidigt ouppnåelig och/eller något som vi aldrig blir färdiga med. Allt vi gör ska styra mot visionen.

POSITIONEN
Positionering handlar om hur vi särskiljer oss och i vilket mentalt fack vi vill att våra målgrupper ska placera oss. Vilken förväntan vill vi skapa och vilka associationer vill vi att omvärlden ska ha till vårt varumärke?
Positionen måste vara unik, vakant, attraktiv och nåbar. Positionen är dit vi ska nå.

LÖFTET
Varumärkeslöftet lägger grunden för all extern kommunikation. Det bygger förväntan och skapar rätt associationer till vårt varumärke. Ett formulerat löfte är en mening som sammanfattar det viktigaste vi vill förmedla.
Löftet kan vara kunskapshöjande eller attitydshöjande eller både och, beroroende på hur välkänt varumärket är hos den relevanta målgruppen.

MISSIONEN
Missionen är det vi ska leva upp till varje dag för att styra mot positionen. Den är konkret, handfast, tydligt och vägledande för alla som på något sätt deltar i utvecklingen av varumärket.

BEVISININGEN
Bevisningen syftar till att visa på att vi faktiskt kan, har de egenskaper och den substans som krävs för att nå positionen, att det är sant och trovärdigt. Det är de konkreta bevisen i form av såväl rationella
som emotionella attribut utifrån varumärkets fyra områden.

LEDORDEN
Ledorden är det övergripande styrverktyget för att bygga och förflytta varumärket. De förflyttar oss mot visionen och positionen, tar oss framåt och ska genomsyra alla delar, inifrån och ut och utifrån och in. Ledordsidentifiering handlar om att bryta isär positionen i mer konkreta och greppbara delar.