Think beyond shopping

Think beyond shopping

Världen förändras och människors beteende och förväntningar utvecklas, ofta drivet av digitalisering, urbanisering och en större medvetenhet. Vi är experter på att skapa mötesplatser som är viktiga för människor. Platser där människor kan träffas, umgås, inspireras och uppleva nya saker, platser där man vill vara.

För att vara relevant i framtiden och skapa långsiktig framgång behöver du anpassa dig och komma närmare dina kunder. Du måste förstå målgruppens behov, önskemål och ständigt förändrade beteenden. Du måste förvandla din verksamhet från att bara tänka shopping till att sätta kundernas behov och önskningar i centrum för allt du gör. Vi översätter dina kunders behov och önskningar till relevanta, attraktiva och givande lösningar.

En lösning fungerar inte för alla utan det finns många, beroende på målgruppens behov och de specifika kvaliteterna för varje plats och varje varumärke. Att vara relevant betyder olika saker för olika platser och för olika människor. Vi vet hur man hittar de rätt lösningarna för din plats.

Vi har lång erfarenhet av att skapa relevanta och attraktiva platser genom att bygga på dina kunders behov som adderar värde på flera nivåer. Du ger mervärde till dina kunder, som leder till lojalitet, vilket i sin tur leder till ökad affär.

För att skapa relevanta och attraktiva platser jobbar vi med att ta fram en tydlig identitet i fyra områden: erbjudande, kommunikation, fysisk miljö och målgrupp. När alla områden levererar samma tydliga identitet brukar vi säga att platsen har nått Brandfulness®.

Genom att skapa en relevant och attraktiv platsidentitet anpassar vi din affär för framtiden.

WORKSHOP OCH KONCEPT FÖR RETAIL

NULÄGESANALYS
Genomgång av befintligt material, platsbesök, intervjuer.

WORKSHOP
Workshop för att ta fram en inriktning baserad på kundernas behov och för att generera idéer och hitta relevanta och attraktiva lösningar

KONCEPT
Baserat på de fyra områdena erbjudande, kommunikation, fysisk miljö och målgrupp arbetar vi fram en tydlig platsidentitet med lösningar som leder till Brandfulness®